PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Oferujemy usługi inżynieryjne w zakresie instalacji sanitarnych i mechanicznych. Na co dzień wykorzystujemy zaawansowane oprogramowanie firmy Autodesk, m.in: Revit MEP, Navisworks, AutoCAD, realizując założenia procesu BIM (z ang. Building Information Modeling) - modelowanie informacji o budynku.

Dzięki nowoczesnym narzędziom projektowym oraz rzetelności i zaangażowaniu naszych inżynierów, dostarczamy dokumentację projektową wysokiej jakości.

Nasza oferta jest skierowana do Inwestorów, Architektów oraz biur inżynieryjnych. Formę oraz zakres współpracy jesteśmy w stanie dostosować do oczekiwań Klienta.

WYKONUJEMY:

projekty sanitarne i mechaniczne 2D oraz 3D,

Sporządzamy dokumentację projektową dla wszystkich instalacji sanitarnych i mechanicznych:

 • wodnych,

 • kanalizacyjnych,

 • wentylacyjnych,

 • klimatyzacyjnych,

 • chłodniczych,

 • ogrzewczych,

 • gazowych,

 • tryskaczowych,

 • hydrantowych,

 • wentylacji pożarowej,

 • pozostałych instalacji specjalnych.

Ponadto projektujemy sieci zewnętrzne:

 • wodociągowe,

 • kanalizacyjne,

 • cieplne,

 • gazowe.

Oferowane przez nas rozwiązania zapewniają bezkolizyjną koordynację w miejscach o wysokim stopniu skomplikowania pod względem instalacyjnym, takich jak: kotłownie, maszynownie wentylacyjne i chłodnicze, węzły cieplne, garaże, dachy, itd.

Tworzona przez nas dokumentacja 3D może być eksportowana do programu typu CAD, dając możliwość edycji projektów kadrze inżynieryjnej na budowie.

Wraz z projektem dostarczamy wszystkie wymagane dokumenty formalne oraz przedmiary, specyfikacje i kosztorysy.

analizy energetyczne i ekonomiczne,

Przygotowujemy analizy energetyczne, określające zużycie energii oraz jej koszty podczas eksploatacji urządzeń w czasie życia budynku.

Już na etapie projektowania przedstawiamy Klientowi warianty rozwiązań instalacyjnych, określając ich okres zwrotu.

Do naszych opracowań wykorzystujemy zarówno Normy Europejskie jak i Standardy Amerykańskie, co pozwala nam na wybór optymalnej metody dla analizowanego problemu.

audyty, certyfikaty i świadectwa energetyczne,

Dostarczamy Klientowi wszystkie opracowania energetyczne, wymagane przez prawodawstwo oraz przez instytucje certyfikacyjne.

inwentaryzacje 3D,

Nasza oferta nie tylko obejmuje nowe budynki, ale także istniejące. Poprzez zastosowanie techniki laserowej, tworzymy modele cyfrowe istniejących budynków w zakresie wszystkich branż. Posiadanie wersji cyfrowej obiektu pozwala na efektywne podejmowanie decyzji odnośnie jego eksploatacji oraz modernizacji.

symulacje realizacji budowy 5D,

Proponujemy nowatorskie rozwiązanie w Polsce, w którym oprócz trzech wymiarów geometrycznych, dodajemy wymiar czasu i wymiaru kosztu. Pozwala to klientowi na bieżącą kontrolę procesu budowy oraz związanych z tym środków pieniężnych.

audyty projektów.

Sprawdzamy oraz analizujemy dokumentację projektową, dostarczaną przez Klienta. Jest to proces całościowy: od obliczeń, poprzez zestawienia materiałowe, po wymagania formalne. Daje to Inwestorowi pewność uniknięcia problemów podczas realizacji inwestycji.

Szanujemy prawa autorskie, zatem nie zmieniamy projektów, lecz dostarczamy opracowanie, które pozwala na wyciągnięcie merytorycznych wniosków dla Autora opracowania.

end faq

PONADTO

Mimo iż głównie działamy w zakresie instalacji sanitarnych i mechanicznych, to dzięki codziennej współpracy z architektami, konstruktorami oraz elektrykami, jesteśmy w stanie dostarczyć kompletną dokumentację projektową.

Decydując się na współpracę z nami, masz pewność, że całość dokumentacji została wykonana na legalnym oprogramowaniu i zgodnie z obowiązującymi standardami.

© bimd 2021